Välja mobiltelefon

välja mobiltelefon

Det här med vilken mobiltelefon man i slutändan väljer kan nog sällan förklaras helt rationellt. När vi köper en mobil i butik utsetts vi av påtryckningar från försäljare, tillfälliga erbjudanden och reklamskyltar. Även om vi handlar vår mobil på nätet har vi preferenser gällande märken, android eller iOS och utseende som kan härledas till djupt inrotade föreställningar om vår omvärld.

Att utgå från något slags objektiv information om vilken mobiltelefon som är bäst är inte önskvärt eftersom vår mobiltelefon numera ger uttryck för vår person och är en del av vår stil. Idag finns det hundratals sätt att göra vår telefon mer personlig. Det finns uppenbarligen ett stort behov av att kunna ”pimpa sin mobil” och göra den till något mer i linje med hur vi ser på oss själva.

På sajten www.bumpy.se finns det en mängd olika sätt att personifiera telefonen och göra den mer anpassad efter specifika behov och preferenser. Skal, fodral, usb-laddare och olika slags hörlurar gör mobilen mer egen och identifierbar. När ytan känns tillräckligt polerad och personlig så kan telefonen lätt anpassas innehållsmässigt genom stilval, ljudinställningar och appar. Utvecklare av mjukvara till smartphones har fyllt en viktig funktion i att skapa ett behov av att alltid ha med sig mobiltelefonen. Det är förstås ingen telefon vi talar om längre utan en portal mot omvärlden, informationssamhället och vinstintresset.

Smartphones har bildat en plattform för behovsstyrning, intressekontroll och är en direkt kanal till konsumenter som undrar vad de vill. Det intressanta är att kanalen idag är utformad till en vänlig gadget, något som konsumenten själv har utformat, gjort till sin egen och därför fått större förtroende för. Reklam och information är fördesignad att se mer inbjudande och personlig ut på en anpassad smartphone än på en reklamskylt eftersom den är paketerad av användaren själv. Hur detta påverkar vårt rationella beteende skulle vara intressant att utreda.